Клішковецька сільська об'єднана територіальна громада
Хотинський район, Чернівецька область

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

КЛІШКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2017 РІК


 

ЗМІСТ

 

1.Вступ.

2. Аналітична частина.

2.1. Географічне розташування, опис суміжних територій.

2.2. Демографічна ситуація, ринок праці .

2.3. Стан розвитку інфраструктури. 

2.4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку.

2.5. Підтримка сім’ї, дітей та молоді. Соціальне забезпечення.

2.6. Фінансово-бюджетна ситуація.

2.7Результати SWOT-аналізу.

3. Цілі та пріоритети розвитку на відповідний період. 

4. Основні завдання та механізми реалізації Програми

 

 

1.Вступ.

         Клішковецька сільська об’єднана територіальна громада утворена відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Рішення сесії Клішковецької сільської ради №01/42-15 про утворення Клішковецької сільської об’єднаної територіальної громади прийнято 12.08.2015 року.

        До складу громади увійшли наступні населені пункти: села Клішківці, Поляна та Млинки.

Програма соціально-економічного  розвитку Клішковецької сільської об'єднаної територіальної громади на  2017 рік (далі – Програма) та її основні показники економічного та соціального розвитку  розроблені Громадською організацією «Буковинська асоціація сільськогосподарських дорадчих служб» спільно з  Робочою групою, затвердженою рішенням сесії сільської ради № 183/15-2016 від 09.12.2016 року, із залученням експертів з питань децентралізації в рамках реалізації проекту «Сприяння стратегічному розвитку Клішковецької сільської об'єднаної територіальної громади» за співфінансування ЄС – Програми «Підтримка реформи децентралізації».

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закони України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (зі змінами та доповненнями), «Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 №75.

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:

- Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням  сесії Чернівецької обласної ради від 18.06.2015 року           № 63-31/15;

- Дослідження потреб та ресурсів Клішковецької сільської об'єднаної територіальної громади, розробленого експертами в рамках реалізації Проекту  «Сприяння стратегічному розвитку Клішковецької сільської об'єднаної територіальної громади».

           Основною метою Програми соціально-економічного розвитку Клішковецької сільської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік є створення умов для повноцінного функціонування об’єднаної громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

        Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Клішковецької сільської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.

Прогнозні розрахунки та заходи Програми розроблені на основі аналізу поточної соціально-економічної ситуації у господарському комплексі ОТГ.

Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватися за рахунок коштів  місцевого бюджету, державних субвенцій, інвестиційних коштів, а також коштів державного бюджету, що спрямовуються на реалізацію державних цільових програм, та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

 

2. Аналітична частина.

2.1. Географічне розташування, опис суміжних територій.

 Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм

України входить до складу Хотинського  району Чернівецької області.

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру м.Хотин - 27км.

          Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру м.Чернівці - 38 км.

Територія громади межує з:

1) північного сходу – село Зарожани;

2) сходу – село Зарожани;

3) південний схід – село Керстенці, село Рингач , село Динівці;

4) півдня -  село Санківці;

5) південного заходу – село Малинці, село Санківці;

6) заходу – село Малинці ;

7) північного заходу – село Малинці;

8) півночі – село Рашків;

На території громади розташовані населені пункти:

село Клішківці - 6 247 жителів; 2 582 господарських дворів;  площа – 1 830,94 га;

село Млинки, 452 жителі;  157  господарських дворів;  площа – 339, 22 га;

село Поляна,1 068 житель.  480 господарських дворів;  площа –  513,4 га.

Гідрографічна сітка села представлена місцевою річкою Клішківчанкою  та технічними водоймами в урочищах Лунка, Малинецьке, Дудка, Циганка, РТП, Кантаражійка, Стара тракторна бригада, Малинський яр (2), Галичанка (3), Курятник, Коноплесько .

Основним ресурсом довкілля  в Клішковецькій ОТГ є земля. І результатом проведеного анкетування це однозначно підтверджено.

Розмір території ОТГ становить 7600,7 га.  в т.ч. розмір сіл – 2683,6 га.

Площа землі сільськогосподарського призначення  на території ОТГ становить – 4697.1 га

Землі лісогосподарського призначення – 697,7 га;

Землі водного фонду – 25,6 га;

Землі рекреаційного призначення – 11,3 га;

Землі запасу – 87,3 га

 

2.2. Демографічна ситуація, ринок праці.

Населення  .

 

Категорії населення

Всього, чол..

с.Клішківці

с.Поляна

с.Млинки

Чисельність наявного населення, станом на 01.01.2016 року

 

 

7777

 

 

6257

 

 

1068

 

 

452

Чисельність постійного населення

 

7155

 

5761

 

980

 

414

Кількість чоловіків

3587

2843

514

230

Кількість жінок

4180

3404

554

222

Працездатного населення

4108

3645

449

14

Пенсіонерів

2532

1729

437

366

Дітей

515

387

94

34

 

Демографічну ситуацію сіл, які входять до складу ОТГ назвати стабільною не можна, оскільки не має природного приросту населення, а спостерігається його зменшення.

Зокрема, в 2015 році по Клішковецькій сільській раді народилося 70 дітей, померло 137 осіб, (природнє зменшення населення склало – 67 осіб). У 2016 році народилось 67 дітей, померло – 143 осіб (природнє зменшення населення склало 76 осіб).  Проте, позитивним є те, що створюються молоді сім’ї і відповідно формується потенціал розвитку населених пунктів. У 2015 році зареєстровано  65 шлюбів, а у 2016 році - 33 шлюби.

В загальній структурі постійного населення 57,4 відсотки займає населення в працездатному віці, 35,4 відсотки – пенсіонери та інваліди, 7,2 відсотки – діти.

У с.Клішківці ці показники становлять відповідно: 63,3; 30,0 та 6,7 відсотки, у с.Поляна відповідно: 45,8; 44,6 та 9,6 відсотків, у с.Млинки: 3,4; 88,4 та 8,2 відсотки. Найкраща демографіна ситуація в с.Клішківці, де кількість працездатного населення  вдвічі перевищує кількість пенсіонерів та інвалідів, у с. Поляна кількість працездатного населення та пенсіонерів майже рівна, а найскладніша у с.Млинки, де переважає населення пенсійного віку.
       Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селі, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного рівня життя  населення призведе до покращення   демографічного стану сіл, збільшення  населення, в т.ч. молоді, проте цей процес є  тривалим і складним.

 

2.3. Стан розвитку інфраструктури. 

        В селах, які входять до складу ОТГ діють такі заклади освіти: гімназія, 2 НВК, загальноосвітня школа І-ІІІ ст., загальноосвітня школа І ст.., в яких станом на 01 січня 2016 року навчається 800 дітей та 206 дітей дошкільного віку. Працює в закладах освіти 84 вчителів, 20 вихователів, 104 чоловіки адмінгосподарського персоналу. В с. Клішківці працює музична школа, в якій навчається 107 учнів та працює 14 викладачів.

       У 2016 році проведено капітальні  ремонти в наступних закладах освіти: -  - приміщення старого корпусу ЗОШ І-ІІІ ст.. по вул. Струмінського, 6 с. Клішківці  – 1468 867,80 тис.грн.;

-  приміщення нового корпусу ЗОШ І-ІІІ ст.. по вул. Струмінського,2 в с. Клішківці  – 1481 169,00 тис.грн.;

-  даху музичної школи по вул Головній, 68 в с. Клішківці – 361601,80 тис. грн.;

-  спортзалу Полянського НВК І-ІІІ ст.. по вул. Свято-Дмитріївській,56 в с. Поляна – 432122,00 тис. грн.;

-  заміну  віконних блоків у приміщенні спортзалу нового корпусу ЗОШ І-ІІІ ст.. по вул. Струмінського, 2 в с. Клішківці  – 17 397,00 тис. грн..

       Всі заклади освіти мають свої потреби для покращення їх роботи. Зокрема, гімназія с.Клішківці потребує:

 • Ремонту сходів, які ведуть до приміщення (протяжність 30м);
 • Ремонту фасаду;
 • Нової комп’ютерної техніки;
 • Телевізорів та проекторів для викладання матеріалу;
 • Ремонту ТИРу;
 • Будівництва спортзалу;
 • Будівництва свердловини для забезпечення закладу питною водою. 

В загальноосвітній школі І-ІІІ ст. ім..Л.Каденюка, с.Клішківці;

 • Не вистачає навчальних приміщень;
 • Нестача питної води;
 • Потрібно замінити комп’ютерну техніку на нову.

НВК І ст. с.Клішківці потребує:

 • Капітального ремонту приміщення;
 • Реконструкції підвального приміщення для спортзалу.

НВК І-ІІІ ст. с.Поляна потребує:

 • Заміни вікон;
 • Ремонту котельні;
 • Замінини комп’ютерної техніки на нову.

Музична школа с.Клішківці потребує:

 • Капітального ремонту приміщення;
 • Ремонту фасаду.

На території сіл Клішковецької сільської ОТГ розміщені наступні заклади культури та духовності:

- 4 релігійних громади: УПЦ Московського патріарху, ЄХ Бабтисти, Адвентисти сьомого дня, Адвентисти-реформісти;

-  Історико-краєзнавчий музей «Буковина – край космічний»  в школі ЗОШ І-ІІІ ст.. Л.Каденюка;

- 3 сільські  бібліотеки, з книжковим фондом  понад 29 400 книг, всього читачів близько 3 000 чоловік.

- Будинок культури с. Клішківці, який тимчасово розташований у приміщенні колишньої лікарні, в ньому діючих гуртків – 11, з них - 8 дитячих та 3 дорослих, загальною кількістю 225 чол. Хоровий, вокальний,  духовий, фольклорний, драматичний, студія «Джерело», юні декламатори , гурток образотворчого мистецтва,  агітбригада «Ми молоде покоління».

- Клуби с. Млинки та с. Поляна, з діючими гуртками – хоровий, фолькльорний, вокального співу, художнього читання,  спортивний,  шахматний, любителів природи «Берізка», образотворчого мистецтва.

У 2017 рік планується провести концерт до Дня Перемоги, свята села, до Дня Незалежності України, до дня захисту дітей, а також взяти участь у всіх концертних програмах, які відбудуться в районі та області.

        Будинок культури с.Клішківці функціонує  у тимчасовому приміщенні, потребує відбудови після пожежі.

        У 2016 році проведено  капітальний ремонт клубу с. Млинки по вул. Грушевського, 2  на суму  236 108,00 тис.грн. Дане приміщення клубу  потребує капітального ремонту фасаду, а  клуб  с.Поляна потребує капітального ремонту приміщення.

         В селах Клішковецької сільської ОТГ функціонує 3 медичні установи:

 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Клішківці до складу якої входять поліклініка та стаціонарне відділення;
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Поляна;
 • Фельшерсько- акушерський пункт с.Млинки.

Медичні установи утримуються за рахунок медичної субвенції державного бюджету.

         В АЗПСМ с.Клішківці працює 20 медичних працівників. Загальна кількість ліжок  в стаціонарі – 48, обслуговуються також мешканці сусідніх прилеглих сіл. При амбулаторії працює стоматологічний кабінет. Потребують заміни система опалення та придбання нового медичного обладнання.

         В АЗМПСМ с.Поляна працює 5 медичних працівників, в стаціонарі 2 ліжка. Працює стоматологічний кабінет. У 2016 році проведено капітальний ремонт приміщення цього закладу за адресою с. Поляна вул. Свято-Дмитрівська, 76   на суму 262 010,73 тис.грн. Потребує покращення матеріальної бази.

        ФАП с.Млинки – потребує капітального ремонту приміщення.

У нічний час освітлюється близько 20 км доріг.

        Проведеним анкетуванням визначено потреби в кожному із населених пунктів, які входять в ОТГ. Одні потреби є спільними для всіх сіл, а інші – для окремих з них (вище перелічені).

Спільні потреби:

 • Ремонт  сільських доріг та вулиць;
 • Ремонт та встановлення вуличного освітлення;
 • Збільшення місць у дитячих дошкільних установах;
 • Покращення обслуговування в закладах охорони здоров’я;
 • Покращення роботи соціально-культурних закладів;

          Потреби з покращення об’єктів інфраструктури сіл ОТГ є великі, проте неможливо їх вирішити за один рік. У 2017 році планується провести капітальні ремонти перелічених об’єктів (табл..) за кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури:

№п/п

Перелік об’єктів капітальні ремонти  яких плануються фінансуватися з державної субвенції на розвиток інфраструктури

Юридична адреса

Примітка

Село

1

Школа Л.Каденюка старий корпус

Стумінського, 6

Капітальний ремонт (утеплення стін, штукатурка, вставка вікон

Клішківці

2

Музична школа

Головна, 68

Капітальний ремонт утеплення стін, штукатурка

Клішківці

3

Стадіон

Головна, 82-б

Будівництво спорт-будівлі

Клішківці

4

Приміщення для автомобілів МПО

Стумінського,7

Капітальний ремонт

Клішківці

5

Харчоблок Клішковецької  АЗПСМ (лікарні)

Струмінського,7

Капітальний ремонт

Клішківці

6

Школа Л.Каденюка їдальня

Струмінського,4

Капітальний ремонт

Клішківці

7

 Полянський НВК І-ІІІ ст..

Свято-Дмитрівська, 56

Капітальний ремонт даху, замінна вікон

Поляна

8

 Полянська АЗПМС

Свято-Дмитрівська, 76

Капітальний ремонт приміщення, перекриття, утеплення та штукатурка стін

Поляна

9

Приміщення клубу

Грушевського,2

Утеплення стін, штукатурка

Млинки

10

Млинківська ЗОШ-Іст.

Грушевського,6

Капітальний ремонт

Млинки

11

ФАП

Грушевського,4

Капітальний ремонт

Млинки

 

На території сіл функціонує 45 торгівельних закладів, з них - 23 продуктових, господарських та спеціалізованих магазинів, дві автозаправні та газова  станції,  5 закладів громадського харчування, 4 перукарні, 4 аптеки, 2 ринки та 7 об’єктів побуту.

        На території ОТГ працюють два поштові відділення «Укрпошта» – працюючих 16 людей, які надають універсальні послуги звۥязку (листи, посилки, бандеролі тощо), фінансові послуги, проводитиметься виплата та доставка пенсії і грошової допомоги, розповсюдження періодичних видань за передплатою.

        Населення сіл у власному  користуванні має 1150 телефонних номерів та 1321 радіоточку. Крім того, сільські мешканці мають можливість користуватись інтернетом. Ці послуги надають  компанії: Укртелеком, ПП «Інтелект Груп» та ПП «Альфа-універсал».

    Головним завданням функціонування транспорту є повне і своєчасне задоволення потреб населення у вантажних і пасажирських перевезенням. Перевезення пасажирів здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності: КП “Орбіта-транс” с. Клішківці, ПП «Хотин-Авто» та ПП “Транссервіс Анна-Ніко” с. Грозинці. Одночасно перевезенням вантажів займаються 25 приватних підприємців. Також проводитися  підвезення дітей до НВК .

         Загальна довжина доріг сіл ОТГ складає 140 км.

У 2016 році проведено капітальний ремонт вулиць Весни, С. Ковалевської в с. Клішківці, вул. Грушевського в с. Млинки, вул. О.Степанової в с. Поляна   на загальну суму 498 717,40 тис. грн.. та  капітальний ремонт вулиць Боженка,  Солонецька, провулку Присяжнюка в с. Клішківці  – 253 173,00 тис. грн.;

        В 2017 році планується  проводити капітальні ремонти вулиць:

с. Клішківці28 червня, Боженка, Боцька, Галичанського, Зелена, Ломоносова, Нахімова, Пушкіна, Садова, Чапаєва, Черняховського;

с. Млинки - 40 річчя Перемоги, Першотравнева, Провулок Першотравневий;

с. ПолянаПеремоги, Б.Хмельницького, Галкіна, О.Кобилянської.

У 2016 році частково відновлено мережу вуличного освітлення  на вулиці Головній с.Клішківці.

У 2017 році планується  завершити відновлення мережі вуличного освітлення на  вулицях Головна с.Клішківці, вул..Головна с. Млинки та Свято-Дмирівська с. Поляна.

 Річна оплата за використання електроенергії на вуличне освітлення складає біля 200 тис. грн, обслуговування та поточний ремонт також до 200 тис. грн..

 

2.4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку.

На території населених пунктів ОТГ працюють три агроформування, які обробляють 137,7 га землі та 14 фермерські господарства, в обробітку яких 354,4 га земельних угідь. Більшість з них садівничі господарства. Зокрема:

- ПП «Людвіг», яке користується земельною ділянкою площею 103 га ріллі.

- ТзОВ «Зелена Поляна», яке користується земельною ділянкою площею  5.05 га

- ПП «Айдарет» , який користується земельною ділянкою площею 29,61 га,  і 14  фермерських господарств:

 1. Бобик Олександр Іларіонович – 60,59 га, сад;
 2. Гайдамащук Сідонія Іллівна – «Гай-3» – 77,0694  га,   сад;
 3. Гайдамащук Василь Семенович – 3,00 га, сад;
 4. Іванічек Василь Іванович – 10,59 га, сад;
 5. Дьордійчук Андрій Анатолійович - «Алеся» – 1,00 га, сад;
 6. Ротар Семен Іванович – 1,5 га багаторічні трави;
 7. Скрипник Микола Михайлович – «Макос» - 25,21 га , сад;
 8. Сторцун Ніна Дмитрівна – «Нікос» - 6,34 га, сад;
 9. Городенський Олександр Флоріанович –«Сагор» -4,94 га , сад;
 10.  Цибуляк Василь Іванович –«Яблуко Буковини» - 8,87 га, з них 3 га – сад;
 11. Безбородько Юрій Юрійович – «Ренесанс» - 0,61 га;
 12. Заплітний Андрій Володимирович – 3 га , сад;
 13.  ФГ « Західагротранс» Кушнір П.С. – 159,1572 га;

Всього в користуванні  знаходиться земельна ділянка площею 492,0766 га .

В населення утримується станом на 01 січня 2017 року  357 голів ВРХ, в т.ч. 272 корови, біля 209 голів свиней, 14 голів овець, 59 голів кіз,  8202 голів птиці та 909 бджолосімей.

Землі водного фонду у загальному користуванні.

Землі лісового фонду знаходяться у користуванні ДП «Хотинський лісгосп». Щорічні рубки лісу, пов’язані з реформуванням та оздоровленням угідь, становлять біля 200 га, крім того санітарно-вибіркові – біля 30 га. Посадка лісу проводиться на площі більше 25 га щорічно. Переробкою деревини займається Клішковецький лісопункт ДП «Хотинський лісгосп».

          На території ОТГ є природні копалини місцевого значення - камінь бутовий, глина будівельна, а також пам’ятки природи - гора Лишиця, Річка Зоя (Клішківчанка), урочище "Галич".

 На території сільської ради розташовано понад 50 підприємств, установ та організацій, в яких працює близько 600 чоловік, біля 80% з яких - місцеві жителі. Показник зайнятості населення складає всього 12%. Відповідно є значна потреба:

- у створенні додаткових робочих місць;

- розвитку малого та середнього бізнесу на селі;

- покращення професійної підготовки;

- розвитку підприємництва з надання побутових послуг  населенню;

-  покрашення умов кредитування малого та середнього бізнесу;

- покращення та розширення надання побутових послуг населенню    (ремонт побутової техніки, послуги хімчистки);

- створення ЦНАПу;

  - покращення соціального забезпечення населення.

        На території сіл в ОТГ є значна проблема із збереженням навколишнього середовища. Зокрема сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, які вирощують фрукти використовують у виробництві значну кількість засобів захисту та отрутохімікатів, що негативно впливає на навколишнє середовище і відповідно на здоров’я населення. Опитування мешканців населених пунктів, що входять до складу ОТГ показало, що всі стурбовані цією проблемою і вважають за необхідне проводити заходи для покращення екологічного стану сіл.

     Необхідно запровадити  наступні заходи для збереження навколишнього середовища:

а) заборонити зрізання здорових дерев;

б) створювати нові парки, сквери;

в) надавати перевагу органічному виробництву сільськогосподарської продукції;

г) використовувати біологічні засоби захисту рослин для вирощування фруктів.

Велика увага в ОТГ приділяється питанням благоустрою, зокрема, проводиться роботам з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані та несуть загрозу електромережам.

На центральних вулицях влітку проводиться покос трави в середньому раз на три тижні.

Навесні та восени  щороку,  проведиться місячник благоустрою населених пунктів. Організація   вивезення  сміття від населення  проводиться  за кошти сільської ради.

        До Великодня забезпечується вивіз сміття від сільських кладовищ, ремонт огородження, спилювання аварійних дерев.

На території ОТГ сформована місцева пожежна охорона, в якій працюють 5 чоловік. Вона обслуговує 8 населених пунктів.

2.5. Підтримка сім’ї, дітей та молоді. Соціальне забезпечення.

 

         В процесі проведення в Україні економічних   та соціальних реформ, з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації,  економічного стану, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

Останніми роками спостерігається і нестабільність рівня життя більшості сімей по Клішковецькій сільській ОТГ.

Потрібно відмітити статистику по селах:

-малозабезпечених громадян –  408 чол.;

- багатодітні сім'ї  –  50 сімей;

- сім’ї з дітьми-інвалідами – 25 сімей;

- одиноких матерів – 15 чол;

- круглих сиріт –  2 чол.;

-  сім’ї, що знаходяться в складних життєвих обставинах – 12 сімей;

- ветеранів війни – 780 чол;

- одиноких пенсіонерів – 22 чол.

 У 2017 році контингент одержувачів пільг системи соціального захисту населення становитиме біля 1500 чоловік. 22 людини – одиноких пенсіонерів знаходяться на обслуговуванні у соціальних працівників від територіального центру «Ветеран».  Проводиться робота по оформленню субсидій населенню.

Проводитиметься робота щодо забезпечення оформлення документів для присвоєння почесного звання „Мати-героїня” багатодітним матерям, надання пільг учасникам війни, учасникам АТО, афганцям, чорнобильцям, інвалідам війни, сімۥям померлих інвалідів, дітям війни та подача документів для компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Передбачається проведення низки благодійних акцій. Буде активізована робота із залученням до спонсорської діяльності підприємств, установ, організацій, окремих підприємців, громадян та релігійних громад.

Проводитиметься робота щодо поновлення соціального паспорта та виявлення малозабезпечених громадян, що потребують допомоги.

 Сформувався стабільний рівень забезпечення умов надання безкоштовних соціальних послуг членам ОТГ, в першу чергу, категоріям дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних, проблемних або кризових ситуаціях.

          Членам сімей, що знаходяться  під соціальним супроводом  надаються психологічні, інформаційні, соціально-педагогічні послуги.

Протягом року  також надаватиметься допомога у вигляді подарунків сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах до таких свят як Великдень, День знань, День інваліда, День св. Миколая. Буде проводено сільське свято до Міжнародного Дня сім’ї.

Сесією Клішковецької сільської ради затверджено програму соціального забезпечення та соціального захисту населення   «Турбота» на 2017 рік.

Метою Програми є фінансова підтримка жителів громади, що потребують лікування по життєво-важливим основним захворюванням, учасників антитерористичної операції на сході країни, односельчан, що зазнали втрат чи пошкодження майна від пожеж, а також допомога в оплаті ритуальних послуг малозабезпеченим.

На реалізацію даної програми заплановано кошти в сумі 100 000 грн.

 

2.6. Фінансово-бюджетна ситуація.

             У 2016 році Клішковецька сільська об’єднана територіальна громада використовувала наступні фінансові ресурси:

 • Податок з доходів фізичних осіб ;
 • Надходження від єдиного податку;
 •  Плата за землю;
 • Доходи від відчуження нерухомості та землі;
 • Податок на нерухомість;
 • Акцизний збір;
 • Доходи від оренди комунального майна;
 • Рентна плата;
 • Неподаткові надходження;
 • Базова дотація;
 • Субвенція на формування інфраструктури;
 • Освітня субвенція;
 • Медична субвенція;
 • Субвенція за рахунок залишку з державного бюджету.

Можливі додаткові ресурси фінансування:

 • Проведення перегляду ставок плати за землю та переукладання договорів;
 • Наявність безгосподарного майна.

         

2.6Результати SWOT-аналізу.

    SWOT-аналіз для ОТГ полягає у визначенні сильних та слабких сторін громади, визначення її можливостей та загроз, що впливають на розвиток території ОТГ у цілому, на рівень життя мешканців громади. Як правило, з метою отримання якісного аналізу сильні і слабкі сторони трактують як внутрішні чинники, а можливості і ризики — як зовнішні чинники, які містяться у ближньому і дальньому оточенні громади.

   SWOT-аналіз дозволяє виявляти ті галузі та види громадської діяльності, де територіальна громада має значний потенціал розвитку, а також сформулювати конкретні завдання та дії, які необхідно вжити для реалізації цього потенціалу. Завдяки SWOT-аналізу ми визначаємо, з якими параметрами територіальна громада може конкурувати з іншими громадами , що потрібно зробити, щоб підвищити її конкурентоздатність, які основні проблеми та перешкоди ускладнюють надходження до громади інвестицій.

  На основі проведеного опитування членів ОТГ, проведеного дослідження потреб та ресурсів та  аналізу стану справ визначено наступний  SWOT-аналіз для Клішковецької сільської  ОТГ:

 

Сильні сторонни

Слабкі сторонни

1. Добре розвинуте транспортне сполучення до районного та обласного центрів

1. Низький рівень середньомісячного наявного доходу у розрахунку на одну особу та середньомісячної номінальної заробітної плати

2. Сприятливі природно-кліматичні умови для розвитку сільського господарства

2. Недостатня кількість робочих місць та рівень сфери послуг

3. Наявність професійних кадрів (аграріїв, вчителів, лікарів, службовців,  технічних працівників)

3. Високий рівень безробіття, відтік робочої сили в міста та закордон

4. Добре розвинута інфраструктура сіл

4. Недостатнє вуличне освітлення та якість внутрішніх доріг і вулиць з твердим покриттям, обладнаних відпочинкових зон та спортивних майданчиків

Можливості

Загрози

1. Участь у Європейських проектах розвитку та співробітництво

1. Зубожіння сільського населення і зростання безробіття

2. Покращення інфраструктури сіл

2. Збільшення податкового та іншого роду навантажень на підприємців та потенційних інвесторів

3. Створення нових робочих місць, сприятливих умов для малого та середнього бізнесу

3. Недостатність бюджетного фінансування

4. Економічний розвиток та залучення інвестицій

4. Недосконалість та нестабільність податкового законодавства

 

3. Цілі та пріоритети розвитку  на 2017 рік.

    Цілі та пріоритети, які допоможуть досягти поставленої мети:

1. Економічне зростання громади, для чого потрібно створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього підприємництва в усіх сферах економіки,  вжити заходів для підвищення рівня зайнятості населення, створити сприятливе середовище для впровадження інвестиційних програм та проектів.

2. Підвищення освітнього, духовного та культурного рівня, збереження національних традицій, для чого потрібно проводити культурно-просвітницьку роботу, патріотичне виховання, організувати заходи зі збереження історичної спадщини та національних традицій, розвитку закладів культури і освіти та дошкільних установ.

3. Безпечне та сприятливе довкілля для життя і здоров’я населення, для чого потрібно розробити та впровадити заходи охорони довкілля, озеленення території сіл.

   

4. Основні завдання та механізми реалізації Програми

    По першому пріоритету у  2017 році необхідно провети наступні заходи:

 • сприяти  розвитку малого та середнього бізнесу на селі, покращенню професійної підготовки, покращенню умов кредитування бізнесу, створенню додаткових робочих місціь для чого провести три тематичні навчальні семінари;
 • розширити надання побутових послуг в селах ОТГ, зокрема послуг по ремонту побутової техніки та послуг хімчистки;
 • сприяти покращенню соціального забезпечення населення;
 • провести капітальний ремонт об’єктів соціальної і культурної інфраструктури, закладів охорони здоров’я;
 • провести капітальний ремонт внутрішніх сільських дорів та вулиць;
 • відновити вуличне освітлення на окремих вулицях сіл.

По другому пріоритету:

 • забезпечити ефективну роботу всіх діючих гуртків у закладах культури;
 • приділти більше увагу розвитку фізкультури та спорту, особливо серед молоді;

- поширювати більше інформації у  ЗМІ про історико-краєзнавчий музей     «Буковина – край космічний», який діє  в школі ЗОШ І-ІІІ ст.. Л.Каденюка для збільшення туристичної привабливості території ОТГ;

 - у закладах громадського харчування пропагувати блюда місцевої    національної кухні, зокрема  зробити  брендом сіл ОТГ  «мачалники з перетертим грецьким горіхом та медом», які готуються господинями тільки на цій території;

 - у 2017 рік провести концерти до Дня Перемоги, свята села, до Дня Незалежності України, до дня захисту дітей, а також взяти участь у всіх концертних програмах, які відбудуться в районі та області.

    По третьому пріоритету необхідно запровадити у 2017 році наступні     заходи для збереження навколишнього середовища:

а) заборонити зрізання здорових дерев;

б) створювати нові парки, сквери;

в) надавати перевагу органічному виробництву сільськогосподарської продукції;

г) використовувати біологічні засоби захисту рослин для вирощування фруктів.

д) приділяти більшу увагу питанням благоустрою, зокрема, проводити  вирубку чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані та несуть загрозу електромережам;

ж) на вулицях сіл ОТГ влітку проводити регулярні покоси трави;

з) навесні та восени  провести місячники благоустрою населених пунктів,    вивезення  сміття від населення  проводити  за кошти сільської ради.

 к) навесні організувати вивіз сміття від сільських кладовищ, ремонт огородження та спилювання аварійних дерев.

Cайт розроблений в рамках проекту "U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку", що фінансується спільно Европейським Союзом і його державами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією;
впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH